Stolwijkse kaas

Goudse kaas heette in vroegere eeuwen ook wel "Stolwijkse" of "zoetemelkse Stolkse" kaas. Na de hoge watervloeden van 1751 en 1760 zijn de destijds druk bezochte wekelijkse kaasmarkten verplaatst naar Gouda, waarna ze nog lang bekend stonden als de Stolkse kaasmarkt.

Zo heeft gemeente Vlist ( waar Stolkwijk onder valt ) nog altijd drie gestapelde kazen in haar gemeentewapen.

In Gouda werd veel kaas gemaakt en verhandeld. Later kreeg Stolkse kaas dan ook de naam 'Goudse kaas'. Volgens een document uit 1808 werd toen de aanduiding “Gouwsche” kaas gebruikt. Gouda werd zo een belangrijke marktplaats, dat in de 17e eeuw de Kaaswaag op het Marktplein tegenover het stadhuis werd gebouwd.

Het gewicht van een echte Stolkse kaas bedraagt tenminste 15 Kilo